Gemeente Landerd en de hoge WOZ-waarde

Let goed op de aanslag en WOZ-waarde die de Gemeente Landerd u toestuurt. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, is de kans groot dat uw woning voor de WOZ ook in uw gemeente te hoog is geschat. 
 
In dat geval betaalt u ook teveel aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, aanslag waterschapsheffing en bij bepaling van de erfbelasting, waarbij ook de WOZ-waarde wordt gebruikt.

U kunt zich gratis aanmelden voor een lagere WOZ-waarde.
WOZ-Adviseurs werkt landelijk en neemt elke aanvraag in behandeling. Van rechtswege wordt voor de juridische hulp een proceskostenvergoeding door de gemeente betaald. 
WOZ-waarde gemeente Landerd

Afbeelding: logo Gemeente Landerd
Kengetallen van de Gemeente Landerd:

Aantal inwoners

15.066

Oppervlakte gemeente  

7.068 ha.  

Aantal WOZ objecten  

7.023

Totale WOZ-waarde

€ 2.032 miljoen  


Bron: www.waarderingskamer.nl

Vereniging Eigen Huis
Onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) reageert  geschrokken op signalen dat de dalende huizenprijzen niet worden vertaald in een lagere WOZ-waarde. Ook Landerd zijn er meldingen van fors hogere aanslagen, bijvoorbeeld een woning die vorig jaar bij voorbeeld nog 154.000 euro waard was op papier en dit jaar volgens de beschikking ineens op 200.000 euro wordt gewaardeerd. De VEH maakt tevens melding van fors
hogere ozb-tarieven.

Mensen krijgen het advies om de te hoge beschikkingen aan te vechten.

Meer
nieuws over de WOZ

www.landerd.
nl (portal gemeente Landerd).

WOZ-bezwaar makenHuis gekocht | Erfbelasting | WOZ beroep

 

 

 

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten