Belastingen en heffingen: WOZ

De WOZ-waarde is de waarde die wordt gegeven aan een woning of bedrijfsruimte. Op de gemeentelijke belastingaanslag staat voor eigenaren vermeld wat de WOZ-waarde van een object is. Dit is de WOZ-waardebeschikking. Vaak wordt deze WOZ-beschikking direct gecombineerd met de aanslag OZB op één biljet. Tot 2006 kregen huurders ook een WOZ-waarde te zien op hun aanslag, zij moesten ook over de WOZ-waarde OZB betalen. De ozb-heffing voor huurders is in 2006 afgeschaft.
 
De WOZ-waarde vormt de basis voor een aantal lokale heffingen, zoals de OZB, maar geldt ook voor de inkomstenbelasting, de aanslag waterschapslasten en wordt vaak gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de rioolrechten.
 
Over de heffingsgrondslag van het rioolrecht dat gekoppeld wordt aan de WOZ waarde, zijn kamervragen gesteld: het blijft opmerkelijk dat iemand in een duurder huis meer rioolrechten zou moeten betalen, of meer van het riool gebruik zou maken dan een eigenaar van een minder dure woning.
 
Eigenaren kunnen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ. Aangezien de WOZ-waarde van groot financieel belang is, is het raadzaam om u bij uw bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ-waarde te laten vertegenwoordigen. Op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht worden de kosten vergoed.
 

Meer informatieHuis gekocht | WOZ-waarde opvragen | ErfbelastingWOZ beroep

Gratis Aanmelden