Gemeente Heumen en de hoge WOZ-waarde

Let goed op de aanslag en WOZ-waarde die de Gemeente Heumen u toestuurt. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, is de kans groot dat uw woning voor de WOZ ook te hoog is geschat. 
 
In dat geval betaalt u ook teveel aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, aanslag waterschapsheffing en bij bepaling van de erfbelasting, waarbij ook de WOZ-waarde wordt gebruikt.

U kunt zich gratis aanmelden voor een lagere WOZ-waarde.
WOZ-Adviseurs werkt landelijk en neemt elke aanvraag in behandeling. Van rechtswege wordt voor de juridische hulp een proceskostenvergoeding door de gemeente betaald. 


Kengetallen van de Gemeente Heumen: 
Aantal inwoners

16.414

Oppervlakte gemeente  
4.158 ha.
Aantal WOZ objecten  

7.995

Totale WOZ-waarde
€ 2.389 miljoen

Bron: www.waarderingskamer.nl

Vereniging Eigen Huis
Onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) reageert geschrokken op signalen dat de dalende huizenprijzen niet worden vertaald in een lagere WOZ-waarde. Ook in Heumen zijn er meldingen van fors hogere aanslagen, bijvoorbeeld een woning die vorig jaar bij voorbeeld nog 154.000 euro waard was op papier en dit jaar volgens de beschikking ineens op 200.000 euro wordt gewaardeerd. De VEH maakt tevens melding van fors hogere ozb-tarieven.

Mensen krijgen het advies om de te hoge beschikkingen aan te vechten.

Meer nieuws over de WOZ
 
www.heumen.nl (portal gemeente Heumen).
 

 

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten