Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert
ozb-tarieven te verhogen


AMSTERDAM - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt haar leden dat ze tijdig de tarieven moeten verhogen willen ze het komende jaar een gelijkblijvende opbrengst houden uit onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB). In tegenstelling tot de afgelopen jaren, zouden de WOZ-waarden, de grondslag voor de berekening van onder meer het OZB-tarief, het komende jaar wel eens kunnen dalen.

De WOZ-beschikking van februari 2011 is immers gebaseerd op het waardeverloop van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010.

Wanneer gemeenten hun opbrengsten uit de OZB gelijk willen houden, zullen de nieuwe, hogere tarieven vóór 1 januari moeten worden vastgesteld. Na 1 januari mogen de tarieven alleen naar beneden worden bijgesteld.

Bron Plein+

Gratis aanmelden voor een lagere WOZ-waarde
 

WOZ-bezwaar makenHuis gekocht | Erfbelasting | WOZ-waarde opvragen | WOZ beroep

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten