Erfbelasting en de WOZ-waarde

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Inmiddels dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak. Het verlagen van de WOZ-waarde kan tot 5 jaar na het jaar van vererving.
 
Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro's.

Lagere Erfbelasting
Indien u een woning uit een erfenis heeft verkregen, kunt u zich gratis aanmelden bij WOZ-Adviseurs. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. Ter ondersteuning van het bezwaar zal een taxatierapport gevoegd worden door een Registertaxateur. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.
 
Brochure Erfbelasting en de WOZ-waarde

Meer informatie |  WOZ bezwaarWOZ beroep | Huis gekocht | Aanmelden voor verlaging 

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten