Gemeente Ede en een te hoge WOZ-waarde
 Let goed op de aanslag en WOZ-waarde die de Gemeente Ede u toestuurt. 

De meeste aanslagen van de gemeente Ede worden eind februari verstuurd. Maar het is ook mogelijk een beschikking tussentijds aan te vragen. Als de WOZ waarde van uw woning verlaagd wordt naar aanleiding van een gratis WOZ bezwaar, dan bespaart u al honderden euro’s aan onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en diverse andere belastingen. 

Gratis bezwaar.


Denkt u ook dat de gemeente Ede de WOZ-waarde niet goed heeft geschat? Laat WOZ-Adviseurs dan gratis kijken of de waarde toch niet wat lager zou kunnen. Het komt vaak voor dat de schatting van de gemeente (veel) te hoog is.

Als de WOZ-waarde lager wordt na het ingediende bezwaar bij de gemeente Ede, is de gemeente verplicht om de door ons gemaakte kosten te vergoeden, dit is wettelijk zo bepaald. Wanneer het WOZ bezwaar niet gegrond wordt verklaard, dan is dat ons risico. U betaalt in dat geval niets. WOZ bezwaar is dus 100% gratis!

WOZ-Adviseurs werkt landelijk en kan dus ook uw  aanvraag in behandeling nemen. 

U kunt zich
 gratis aanmelden voor een lagere WOZ-waarde.

Wapen gemeente Ede


Afbeelding: gemeentewapen van Ede.
Leuk weetje: de slogan van de gemeente is 'Genietend Ede'. Of u zich daar in kan vinden wat uw WOZ-waarde betreft mag u zelf bepalen.


Kengetallen van de Gemeente Dinkelland: 

Aantal inwoners 

circa 115.000

Oppervlakte gemeente  

31,862 km²

Aantal WOZ objecten  

circa 55.000 objecten

Gemiddelde WOZ-waarde

 263.000 euro


Bron: www.waarderingskamer.nl

Na de verlaging van de WOZ-waarde worden de kosten betaalt via een wettelijke regeling. Lukt het onverhoopt niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u ons ook niets verschuldigd. Voor de hulp van WOZ-Adviseurs betaalt u zelf dus niets.Iedereen kan zijn of haar WOZ-waarde opzoeken op
 www.wozwaardeloket.nl.
Mensen krijgen het advies om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-beschikking.


Meer nieuws over de WOZ

 
www.waarderingskamer-ede-woz.nl (gemeente informatie Wet WOZ Ede).

 

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten