Wet WOZ

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is in 1994 in werking getreden. Op basis van de Wet WOZ worden door de overheid aan onroerende zaken in Nederland waarden toegekend.
 
Tot 1994 mochten belanghebbenden zelf de waarde opgeven van hun huis en andere onroerende zaken. De overheid heeft gezocht naar een methode om zelf de waarden te kunnen bepalen. Deze taak is in Nederland op basis van de Wet WOZ gedelegeerd aan gemeenten en leidt nog steeds tot veel arbitraire uitkomsten. Het streven van de overheid was om voor zoveel mogelijk belastingen de WOZ-waarde als uitgangspunt te nemen. In 1997 is de Wet formeel van kracht geworden.
 
Gemeenten staan onder toezicht van de Waarderingskamer. Deze landelijke kamer houdt zich voornamelijk bezig met algemene (toezichtshoudende) bestuurstaken.
 
De gemeenten bepalen de individuele WOZ-waarden en geven daar elk op eigen wijze invulling aan. Iedere belanghebbende heeft de keuze zelf een bezwaar op te stellen en in te dienen of dit te laten doen.
 

Meld u gratis aan

Meer informatie | Schenk- en erfbelasting | WOZ-waarde opvragen

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten