Erfbelasting en de WOZ-waarde

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Met ingang van 1 januari 2010 dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak.
 
Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro's.

Lagere Erfbelasting
Indien u een woning uit een erfenis heeft verkregen, meldt u dan aan bij WOZ-Adviseurs. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. Ter ondersteuning van het bezwaar zal in de meeste gevallen een taxatierapport gevoegd worden door een Registertaxateur. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.
 
Brochure Erfbelasting en de WOZ-waarde

Meer informatie |  WOZ bezwaarWOZ beroep | Huis gekocht | Belastingen en heffingen

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten